Cấp độ năng lực Original Basic Standard Premium Professional Gold Plantium Diamond VIP V.VIP
Chức danh Tập sự Hội nhập Nhân viên Chuyên viên Giám sát Điều Hành Phó phòng Trưởng Phòng P.Giám đốc CEO
Thu nhập khả kiến 3 triệu 4 triệu 5 triệu 6 triệu 7 triệu 8 triệu 10 triệu 12 triệu 18 triệu 30 triệu
Số lượng kỹ năng cần đáp úng 11 17 30 38 52 61 65 77 82 90
Số lượng nhân sự cần có > 20 > 10 > 20 > 5 5 5 5 5 3 1
1 Phẩm chất hòa đồng, không phe cánh nội bộ, chia rẻ nội bộ X X X X X X X X X X
2 Khả năng soạn thảo văn bản X X X X X X X X X X
3 Khả năng lao động cơ bản X X X X X X X X X X
4 Kiến thức về đăng tải thông tin lên website X X X X X X X X X X
5 Am hiểu kiến thức sản phẩm kinh doanh X X X X X X X X X X
6 Tâm thế muốn học tập để nâng cao năng lực X X X X X X X X X X
7 Ý thức hổ trợ đồng đội, hợp tác X X X X X X X X X X
8 Kỹ năng Excel cơ bản X X X X X X X X X X
9 Ý thức tự giác, chủ động tronng công việc X X X X X X X X X X
10 Tâm tính tốt, lương thiện, siêng năng X X X X X X X X X X
11 Trung thực X X X X X X X X X X
12 Khả năng phù hợp với văn hóa doanh nghiệp X X X X X X X X X
13 Kỹ năng giao tiếp cơ bản X X X X X X X X X
14 Khả năng tập trung trong công việc X X X X X X X X X
15 Soạn thảo hợp đồng, văn bản đúng chuẩn mực X X X X X X X X X
16 Kỹ năng phục vụ khách hàng X X X X X X X X X
17 Sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới X X X X X X X X X
18 Tâm thế làm việc đến cùng mặc những thử thách gian nan X X X X X X X X
19 Kỹ năng báo cáo kết quả công việc X X X X X X X X
20 Kỹ năng cải tiến phương thức thực hiện công việc X X X X X X X X
21 Kỹ năng lập kế hoạch cấp độ cá nhân X X X X X X X X
22 Kỹ năng Thiết kế đồ họa X X X X X X X X
23 Kỹ năng trình bày và diễn đạt X X X X X X X X
24 Kỹ luật với bản thân và với tổ chức X X X X X X X X
25 Kỹ năng truy cập dữ liệu và tìm kiếm thông tin X X X X X X X X
26 Tâm thế lao mình vào những khó năng nan giải của doanh nghiệp X X X X X X X X
27 Khát khao xác lập những đỉnh cao mới về thành tích X X X X X X X X
28 Tâm thế máu lửa trong công việc X X X X X X X X
29 Kiến thức Marketing 4P X X X X X X X X
30 Khả năng sử dụng thành thạo app nội bộ X X X X X X X X
31 Kỹ năng quản trị cảm xúc X X X X X X X
32 Kiến thức người tiêu dùng học X X X X X X X
33 Kỹ năng livestream X X X X X X X
34 Kỹ năng Excel chuyên sâu X X X X X X X
35 Kỹ năng giao tiếp thông minh X X X X X X X
36 Kỹ năng thấu cảm suy nghĩ khách hàng X X X X X X X
37 Kỹ năng biên tập video X X X X X X X
38 Kỹ năng tư duy logic X X X X X X X
39 Kỹ năng nói chuyện trước đám đông X X X X X X
40 Khả năng suy nghĩ độc lập trong tư duy X X X X X X
41 Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm X X X X X X
42 Kỹ năng thuyết phục và dẫn dắt tập thể X X X X X X
43 Tạo động lực cho nhân viên X X X X X X
44 Năng lực đối nội X X X X X X
45 Khả năng tố chức sự kiện X X X X X X
46 Khả năng tự giác trong công việc X X X X X X
47 Kỹ năng giải quyết vấn đề, sự cố phát sinh X X X X X X
48 Kỹ năng triển khai các App, Tools, phẩn mềm để tăng hiệu suất công việc X X X X X X
49 Khả năng triển khai kế hoạch, phân rã công việc và giao việc X X X X X X
50 Khả năng huấn luyện nhân sự làm được việc X X X X X X
51 Kỹ năng giám sát tiến độ X X X X X X
52 Khả năng làm việc độc lập X X X X X X
53 Kiến thức Marketing 7P X X X X X
54 Kỹ năng tuyển dụng nhân sự có năng lực X X X X X
55 Khả năng cải tiến hiệu suất cấp phòng ban X X X X X
56 Kỹ năng đào tạo nhân sự X X X X X
57 Năng lực quản trị dự án X X X X X
58 Khả năng xây dựng quy trình làm việc X X X X X
59 Kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh X X X X X
60 Năng lực quản trị cung ứng X X X X X
61 Năng lực quản trị rủi ro X X X X X
62 Kỹ năng lái xe hơi X X X X
63 Kỹ năng thương lượng, đàm phán với đối tác X X X X
64 Kiến thức Quản trị Marketing X X X X
65 Năng lực xây dựng hệ thống chuỗi bán lẻ, kênh phân phối X X X X
66 Khả năng Quy tụ nhân tài X X X
67 Kỹ năng tư duy đa chiều theo 6 chiếc mũ X X X
68 Khả năng đào tạo nhân sự kế thừa X X X
69 Khả năng hoạch định chiến lược X X X
70 Khả năng kiến tạo "năng lực cốt lõi" và "lợi thế cạnh tranh" cho doanh nghiệp X X X
71 Năng lực quản trị công tác nghiên cứu và phát triển X X X
72 Năng lực quản trị tài chính X X X
73 Năng lực xây dựng bản đồ chiến lược, thẻ điểm cân bằng, KPI X X X
74 Năng lực xây dựng và phát triển thương hiệu X X X
75 Kiến thức kế toán tài chính và kế toán quản trị X X X
76 Kỹ năng Giao tế doanh nhân X X X
77 Kỹ năng lập kế hoạch thực thi ở cấp độ toàn doanh nghiệp X X X
78 Kỹ năng ký kết hợp đồng kinh tế X X
79 Kỹ năng quan hệ công chúng X X
80 Năng lực đối ngoại X X
81 Năng lực Tái cấu trúc doanh nghiệp X X
82 Năng lực xử lý khủng hoảng truyền thông X X
83 Khả năng kiến tạo văn hóa doanh nghiệp X
84 Khả năng quản trị năng lực học tập của tổ chức X
85 Năng lực quản trị sự thay đổi: đổi mới, sáng tạo, thích ứng X
86 Năng lực xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, định hướng chiến lược X
87 Khả năng nhìn ra cơ hội trong khó khăn X
88 Năng lực đọc vị người đối diện X
89 Khả năng hi sinh bản thân để tố chức phát triển X
90 Khả năng vượt khó X